Najnowsze wpisy


sty 21 2012 przyszłość
Komentarze: 0

 Jak własną przyszłość widzą obecni studenci – przyszli małżonkowie i rodzice? Badania zostały przeprowadzone na studentach IV i V roku, celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: co jest ważniejsze w życiu współczesnego człowieka – dziecko czy kariera zawodowa? Wyniki badań pokazały iż znaczna większość opowiedziała się za karierą zawodową (61% - mężczyźni, 23% kobiety), za posiadaniem dziecka opowiedziało się 33% kobiet i 27 % mężczyzn, za dzieckiem i jednoczesnym realizowaniem kariery zawodowej opowiedziało się  42 % kobiet oraz 20% mężczyzn. Swoją decyzję uzasadniali następująco: „przecież trzeba zdawać sobie sprawę z tego, w jakich warunkach żyjemy i na co możemy sobie pozwolić w realnej rzeczywistości – smutnej, bez perspektyw”.

To, że miłość i rodzina są najważniejszymi wartościami dla pokolenia współczesnych 18 – 25 – Latków wykazały badania realizowane na reprezentatywnej cv informatyk próbie przez Pentor. Ci młodzi ludzie na pytanie „Co jest w życiu ważne?” odpowiedzieli następująco: dla 68 % młodych  kobiet i 50% młodych mężczyzn ważne jest udane życie rodzinne i udane  dzieci. Miłość i kochający partner daje szczęście oraz poczucie sensu życia według prawie połowy badanych kobiet i co trzeciego badanego mężczyzny.

Rodzina jawi się młodzieży jako źródło szczęścia, życiowej satysfakcji, szansa osobowego i społecznego rozwoju. Ma wręcz etosowe znaczenie jako siedlisko najważniejszych wartości. Jest to miejsce, gdzie można uzyskać stabilizację i bezpieczeństwo w trudnych i niepewnych czasach. Młodzież manifestuje silną potrzebę bycia w satysfakcjonującym związku małżeńskim, ale zderza się ze świadomością ryzyka, które zagraża jego jakości i trwałości małżeństwa

chlopzmazur : :
sty 21 2012 rola dziecka
Komentarze: 0

 Ważna jest również rola dziecka, która zależy od liczby dzieci w rodzinie. Inaczej wygląda rola jedynaka, inaczej każdego następnego dziecka w rodzinie. Jedynak ma rodziców tylko dla siebie, kiedy jest dwójka lub więcej dzieci, to często rywalizują one o względy rodziców. Młodsze rodzeństwo jest zwykle w uprzywilejowanej sytuacji, bo rodzice otaczają je większą troską. Do roli starszego natomiast należy zwykle opieka nad młodszym rodzeństwem. Z drugiej jednak strony, z racji wieku, najstarsze dziecko przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej ma większą swobodę działania i decydowania. Niemniej, to jak będą kształtowały się relacje między dziećmi w rodzinie, jakie będą zajmowały role, w dużej mierze zależy od rodziców, od tego, jak potrafią stworzyć atmosferę w domu rodzinnym

Dla kontrastu przytoczę badania ukazane w artykule Heleny Marzec pod tytułem „Dziecko czy kariera zawodowa – problem współczesnej rodziny?”. Już od roku 1990 zaznacza się znaczny spadek liczby zawieranych małżeństw, a zjawisko idzie to w parze ze wzrostem liczby małżeństw rozpadających się. Ponadto występuje zjawisko odkładania zawierania związków małżeńskich na czas późniejszy, co wiąże się z nieprzerwanie malejącą liczbą urodzeń. Odkładanie decyzji o urodzeniu „po trzydziestce” dotyczy przeważnie kobiet wykształconych, pracujących i dobrze zarabiających. Również badania GUS potwierdzają, że czynnik ekonomiczny ma znaczący wpływ na rezygnację z rodzenia kolejnego dziecka. Pojawienie się w rodzinie kolejnego dziecka niesie z sobą ryzyko znaczącego obniżenia poziomu życia rodziny, tak jak wymogi życia na określonym poziomie zmuszają młode małżeństwa do dokonywania wyboru między bieżącą konsumpcją a posiadaniem dziecka. W dzisiejszych czasach fakt posiadania pracy stał się wartością autoteliczną, cenioną na równi z życiem rodzinnym, z walorami materialnymi, nawet z przyjaźnią. Równocześnie zmienia się styl życia i plany życiowe młodzieży.

chlopzmazur : :
sty 21 2012 Wykres
Komentarze: 0

 Wykres przedstawia wyobrażenia dotyczące przyszłej rodziny. Jak widać diametralnie się zmieniały opcje dotyczące roli zawodowej męża i obojga partnerów. Coraz bardziej dla rodziny współczesnej liczy się prestiż, a co za tym idzie praca. 

Skupiłam się na wizerunku współczesnej rodziny skupiający się na cechach i warunkach. Zanim przejdę do ogólnego wizerunku rodziny i porównam z mediami, chciałabym poruszyć kwestię pozycji dziecka we współczesnej rodzinie lub go brak. 

Jakie miejsce wyznacza się dziecku w rodzinie, jaki strony internetowe słupsk  przyjmuje się kierunek jego wychowania oraz realizuje poziom kształcenia zawodowego, wyznaczający jego przyszłą drogę życiową i pozycję społeczną? 

Badania socjologiczne dowodzą jednoznacznie zdecydowanego osłabienia tradycyjnego przeświadczenia rodziców o nieporównywalnej randze społecznej i życiowej wykształcenia córki i syna. 

Dziś rodzice, pytani o najlepszy posag dla córki, w zasadzie nigdy już nie wymieniają tego co łączy się tradycyjnie z tym pojęciem, wysuwając na pierwsze miejsce właśnie zawód, wykształcenie, a nierzadko także mieszkanie. Ranga tych czynników rośnie w ich świadomości wraz z podnoszeniem się poziomu wykształcenia. Troska o dziecko w przekonaniu współczesnych rodziców przejawia się w sprawach materialnych bytu dziecka, jego wygodach i przyjemnościach życiowych, ale także jego przyszłości, której kształt wyznacza dziś wykształcenie i przygotowanie zawodowe, i to bez względu na płeć dziecka. 

chlopzmazur : :